All posts tagged משכנתא

כבר באוקטובר 2012 כתבתי בנושא הדיור כיצד התרחק חלום רכישת הדירות לצעירים ועתה משדרים כתבה בדיוק כפי שניתחתי אז.
לממשלה היתה כוונה לא להוזיל את מחירי הדיור ברצותם להגן על הבנקים והקבלנים. פעולות הנגיד רק הרחיקו את הצעירים מהחלום לרכוש דירה.

קראו עוד