עדכון מדרגות מס רכישה לדירת מגורים יחידה –  מ 16.1.2014  עד   15.1.2015, להלן…

עדכון מדרגות מס רכישה לדירת מגורים יחידה –  מ 16.1.2014  עד   15.1.2015

0 % :        עד       1,517,210 ש”ח

3.5%  :     1,517,210 ש”ח  –  1,799,605 ש”ח

5%   :       1,799,605 ש”ח  –  4,642,750 ש”ח

8%   :       4,642,750 ש”ח  – 15,475,835 ש”ח

10% :       מעל  15,475,835  ש”ח


Leave a Reply

You must belogged into post a comment.